Top

Gratis proefcolleges

Dit is de serie minicolleges waarmee Hoor! Geschiedenis in 2011 een European Podcast Award won. U kunt kostenloos 10 minicolleges downloaden, afluisteren en bewaren. Klik op de titels hieronder met een werkende link en u hoort het mp3-bestand.
De hele serie van 350 minicolleges is te verkrijgen via het menu links ("Assortiment') of via deze link. Deze complete mp3-serie bevat alleen gesproken tekst, dus geen tunes en de afleveringen zijn afzonderlijk of achter elkaar te beluisteren.

Bestel gelijk ook de boeken net de complete teksten plus aanvullingen en een index en chronologie.
Introductie

1: Indus de Bataaf

2: Het meisje van Yde

3: De vorst van Oss

4: Caesar

5: Drusus

6: Tacitus

7: Germanen 1

8: Germanen 2

9: Bataven

10: Kananefaten

11: De 'oudste' Friezen

12: De Friese opstand

13: De Bataafse opstand

14: De romanisering

15: Nehalennia

16: Rome's val

17: De Franken

18: De Frankische taal

19: Clovis 1

20: Germaanse goden

21: Clovis 2

22: Clovis 3

23: Clovis 4

24: Clovis 5

25: Salische Wet 1

26: Salische Wet 2

27: Merovingers 1

28: Merovingers 2

29: Merovingers 3

30: Hofmeiers 1

31: Hofmeiers 2

32: Pepijn de Korte

33: Friese koningen 1

34: Friese koningen 2

35: Friese koningen 3

36: Dorestad 1

37: Dorestad 2

38: Friese wet 1

39: Friese wet 2

40: Karel de Grote 1

41: Karel de Grote 2

42: Karel de Grote 3

43: Karel de Grote 4

44: Karel de Grote 5

45: Karol. Renaissance

46: Kerk en graven

47: Adalbert

48: Willibrord

49: Bonifatius

50: Werenfridus

51: Lodewijk de Vrome

52: Lotharius

53: Lotharingen

54: Noormannen

55: Godfried de Zeekoning

56: Gerulf

57: Zwentibold

58: Saksische keizers

59: Hendrik de Vogelaar

60: Otto de Grote 1

61: Otto I - 2

62: Otto II

63: Dirk III

64: Rijkskerk

65: Sterrenmantel

66: Cluny

67: Canossa

68: Tanchelijn

69: Gewesten

70: Kruistochten 1

71: Kruistochten 2

72: Vlaanderen 1

73: Vlaanderen 2

74: Antwerpen

75: Brugge

76: Brabant 1

77: Brabant 2

78: Gelre

79: Holland

80: Willem II

81: Utrecht

82: Maerlant

83: IJsselsteden

84: Hanze 1

85: Hanze 2

86: Hanze 3

87: Floris V 1

88, Floris V 2

89: Hoekse Twisten 1

90: Hoekse Twisten 2

91: Hoekse twisten 3

92: Hoekse twisten 4

93: Hoekse twisten 5

94: Jacoba 1

95: Jacoba v. Beieren 2

96: Karel de Stoute

97: Opkomst Holland

98: Habsburgers 1

99: Habsburgers 2

100: Habsburgers 3

101: Habsburgers 4

102: Geert Grote

103: De keizer en zijn keurvorsten

104: De universiteit van Wittenberg

105: De stellingen van Luther

106: De Rijksdag te Worms

107: Erasmus

108: Lof der Zotheid

109: Machiavelli

110: Luther en Erasmus

111: Wederdopers

112: Jan van Leiden

113: Calvijn

114: Het calvinisme

115: Het calvinisme 2

116: Willem van Oranje 1

117: Willem van Oranje 2

118: Beeldenstorm

119: Alva

120: Den Briel

121: Het Wilhelmus

122: Het Wilhelmus, deel 2

123: Dordrecht 1572

124: Spaans verlies

125: Pacificatie van Gent

126: Willem van Oranje 3

127: Plakkaat van Verlating 1

128: Plakkaat van Verlating 2

129: Plakkaat van Verlating 3

130: Willem van Oranje 4

131: Val van Antwerpen

132: Leicester

133: Oldenbarnevelt 1

134: Oldenbarnevelt 2

135: Oldenbarnevelt 3

136: Slag bij Nieuwpoort

137: Maurits

138: Twaalfjarig Bestand

139: Arminius

140: Kerk en staat

141: Ketterjacht

142: Spotliederen

143: Frontlinies

144: Scherpe Resolutie

145: Hoogverraad

146: Synode van Dordrecht

147: Hugo de Groot

148: Staatsvorm

149: Leven van Maurits

150: Frederik Hendrik

151: Belegeringen

152: Antwerpen

153: Vredeskansen

154: Zeeoorlog

155: Tulpenhandel

156: Amsterdam-1

157: Amsterdam-2

158: Vrede van Munster 1

159: Vrede van Munster 2

160: Willem II 1

161: Willem II 2

162: Jacob Cats

163: Vondel 1

164: Vondel 2

165: Engelse oorlogen 1

166: Engelse oorlogen 2

167: Engelse oorlogen 3

168: Verdeeldheid

169: Johan de Witt

170: Johan de Witt 2

171: Johan de Witt 3

172: Johan de Witt 3

173: De marine

174: Michiel de Ruyter 1

175: Michiel de Ruyter 2

176: Tweede Engelse Oorlog 1

177: Tweede Engelse Oorlog 2

178: Het koningschap

179: Willem III 2

180: Willem III 3

181: Willem III 4

182: Triple Alliantie

183: Dover

184: Het Rampjaar

185: De moord

186: Willem III 5

187: De Dagorder

188: Slag bij Kijkduin

189: Misstanden

190: Maria II Stuart

191: Bill of Rights

192: Willem III 6

193: Achttiende eeuw

194: Johan Willem Friso

195: Spaanse Successieoorlog

196: Vrede van Utrecht

197: Wetenschap

198: De Verlichting

199: Simon van Slingelandt

200: Pruisen

201: Willem IV

202: Oostenrijk

203: Erfstadhouder

204: Pachtersoproer

205: Doelisten

206: Revolutie!

207: Willem Batavus

208: Zevenjarige Oorlog

209: Vierde Engelse Oorlog

210: Het geheime verdrag

211: Pamfletten

212: Willem V

213: De machtsgreep

214: Aan het volk

215: Aan het volk 2

216: Staatsinrichting

217: Kaat Mossel

218: Kaat Mossel 2

219: Vrijkorpsen

220: De schietpartij

221: Burgeroorlog

222: Wilhelmina

223: Het ultimatum

224: De Pruisen

225: Franse Revolutie 1

226: Franse Revolutie 2

227: Daendels 1

228: Nationale Vergadering

229: Twee staatsgrepen

230: Bestuurlijke chaos

231: Het Koninkrijk Holland

232: De Oranjes

233: De inlijving

234: Een vrolijke dag

235: Van Hogendorp

236: De terugkeer

237: De hoofdstad

238: Diplomatie

239: Inhuldiging te Brussel

240: Belgische tradities

241: Belgische autonomie

242: Maria Theresia

243: Belgische gewesten

244: Conflicten in de kerk

245: De keizer-koster

246: Belgie onafhankelijk

247: Frans Belgie

248: Hollands rekenen

249: De losmaking

250: De Tiendaagse Veldtocht

251: Het Nederlandse volkslied

252: De Brabanconne

253: De koopman-koning

254: De bevolkingsgroei

255: Nieuwe vaarwegen

256: Grote kanalen

257: De spoorwegen

258: Veghel

259: Wegen

260: De industrialisatie

261: Het kiesrecht

262: Thorbecke 1

263: Thorbecke 2

264: Thorbecke 3

265: Thorbecke 4

266: De liberalen

267: De politieke partijen

268: Dagbladen

269: Het Kinderwetje

270: Goeman Borgesius

271: De confessionelen

272: Isaac da Costa

273: Groen van Prinsterer

274: Abraham Kuyper

275: Herman Schaepman

276: De Nederlandse schoolstrijd

277: De Belgische schoolstrijd

278: De socialisten

279: De arbeidersbeweging

280: Domela Nieuwenhuis

281: Het Palingoproer

282: Spoorwegstaking 1903

283: Kolonialisme

284: Het Preangerstelsel

285: Koloniale stelsels

286: Koloniale opbrengsten

287: Koloniale oorlogen

288: Het koloniale debat

289: De Atjeh-oorlogen 1

290: De Atjeh-oorlogen 2

291: Indonesie onafhankelijk 1

292: Indonesie onafhankelijk 2

293: De Boerenoorlogen

294: Suriname

295: De Nederlandse Antillen

296: Belgisch Congo

297: De Eerste Wereldoorlog

298: De invasie in Belgie

299: De bezetting van Belgie

300: Het Nationaal Comite

301: Belgische vluchtelingen

302: De Nederlandse neutraliteit

303: Aletta Jacobs

304: Troelstra's vergissing

305: De Nederlandse neutraliteit 2

306: Nederlandse politiek 1914-18

307: Colijn-1

308: Muiterij op De Zeven Provincien

309: De Grote Depressie

310: Huwelijk Juliana

311: Interbellum Belgie

312: Belgische kunst

313: Kunst in Nederland

314: Mein Kampf

315: De Geer

316: Colijn 2

317: De bezetting

318: De invasie in Belgie

319: De invasie in Nederland

320: Het bombardement op Rotterdam

321: Tweede Wereldoorlog - overzicht

322: Duits bestuur en NSB

323: Collaboratie en verzet

324: De Jodenvervolging

325: De winter van 1944

326: Oorlog in Nederlands-Indie

327: Onafhankelijkheid Indonesie

328: Vernieuwingen

329: Radio en tv

330: Politiek in Belgie

331: Politiek in Nederland

332: Het water

333: Verstedelijking

334: Defensie

335: De jeugd

336: Milieu

337: Vrouwenrechten

338: De Molukkers

339: Welvaart en welzijn

340: Immigratie

341: Overzicht 1

342: Overzicht 2 - Staatsvorming

343: Overzicht 3 - Dorestad

344: Overzicht 4 - Investituurstrijd

345: Overzicht 5 - Vlaanderen en Holland

346: Overzicht 6 - Godsdienstkwesties

347: Overzicht 7 - De mislukte staat

348: Overzicht 8 - Verschillen noord-zuid

349: Overzicht 9 - Fascisme, nazisme, collaboratie

350: Overzicht 10 - Nationale trots