Top

Gratis proefcolleges

Dit is de serie minicolleges waarmee Hoor! Geschiedenis in 2011 een European Podcast Award won. U kunt kostenloos 10 minicolleges downloaden, afluisteren en bewaren. Klik op de titels hieronder met een werkende link en u hoort het mp3-bestand.
Deze complete mp3-serie bevat alleen gesproken tekst en de afleveringen zijn afzonderlijk of achter elkaar te beluisteren op uw pc, tablet of mobiel. (Zie in het menu: Handleiding.)

Bestel gelijk ook de boeken net de complete teksten plus aanvullingen en een index en chronologie.
Introductie

1: Indus de Bataaf

2: Het meisje van Yde

3: De vorst van Oss

4: Caesar

5: Drusus

6: Tacitus

7: Germanen 1

8: Germanen 2

9: Bataven

10: Kananefaten

11: De 'oudste' Friezen

12: De Friese opstand

13: De Bataafse opstand

14: De romanisering

15: Nehalennia

16: Rome's val

17: De Franken

18: De Frankische taal

19: Clovis 1

20: Germaanse goden

21: Clovis 2

22: Clovis 3

23: Clovis 4

24: Clovis 5

25: Salische Wet 1

26: Salische Wet 2

27: Merovingers 1

28: Merovingers 2

29: Merovingers 3

30: Hofmeiers 1

31: Hofmeiers 2

32: Pepijn de Korte

33: Friese koningen 1

34: Friese koningen 2

35: Friese koningen 3

36: Dorestad 1

37: Dorestad 2

38: Friese wet 1

39: Friese wet 2

40: Karel de Grote 1

41: Karel de Grote 2

42: Karel de Grote 3

43: Karel de Grote 4

44: Karel de Grote 5

45: Karol. Renaissance

46: Kerk en graven

47: Adalbert

48: Willibrord

49: Bonifatius

50: Werenfridus

51: Lodewijk de Vrome

52: Lotharius

53: Lotharingen

54: Noormannen

55: Godfried de Zeekoning

56: Gerulf

57: Zwentibold

58: Saksische keizers

59: Hendrik de Vogelaar

60: Otto de Grote 1

61: Otto I - 2

62: Otto II

63: Dirk III

64: Rijkskerk

65: Sterrenmantel

66: Cluny

67: Canossa

68: Tanchelijn

69: Gewesten

70: Kruistochten 1

71: Kruistochten 2

72: Vlaanderen 1

73: Vlaanderen 2

74: Antwerpen

75: Brugge

76: Brabant 1

77: Brabant 2

78: Gelre

79: Holland

80: Willem II

81: Utrecht

82: Maerlant

83: IJsselsteden

84: Hanze 1

85: Hanze 2

86: Hanze 3

87: Floris V 1

88, Floris V 2

89: Hoekse Twisten 1

90: Hoekse Twisten 2

91: Hoekse twisten 3

92: Hoekse twisten 4

93: Hoekse twisten 5

94: Jacoba 1

95: Jacoba v. Beieren 2

96: Karel de Stoute

97: Opkomst Holland

98: Habsburgers 1

99: Habsburgers 2

100: Habsburgers 3

101: Habsburgers 4

102: Geert Grote

103: De keizer en zijn keurvorsten

104: De universiteit van Wittenberg

105: De stellingen van Luther

106: De Rijksdag te Worms

107: Erasmus

108: Lof der Zotheid

109: Machiavelli

110: Luther en Erasmus

111: Wederdopers

112: Jan van Leiden

113: Calvijn

114: Het calvinisme

115: Het calvinisme 2

116: Willem van Oranje 1

117: Willem van Oranje 2

118: Beeldenstorm

119: Alva

120: Den Briel

121: Het Wilhelmus

122: Het Wilhelmus, deel 2

123: Dordrecht 1572

124: Spaans verlies

125: Pacificatie van Gent

126: Willem van Oranje 3

127: Plakkaat van Verlating 1

128: Plakkaat van Verlating 2

129: Plakkaat van Verlating 3

130: Willem van Oranje 4

131: Val van Antwerpen

132: Leicester

133: Oldenbarnevelt 1

134: Oldenbarnevelt 2

135: Oldenbarnevelt 3

136: Slag bij Nieuwpoort

137: Maurits

138: Twaalfjarig Bestand

139: Arminius

140: Kerk en staat

141: Ketterjacht

142: Spotliederen

143: Frontlinies

144: Scherpe Resolutie

145: Hoogverraad

146: Synode van Dordrecht

147: Hugo de Groot

148: Staatsvorm

149: Leven van Maurits

150: Frederik Hendrik

151: Belegeringen

152: Antwerpen

153: Vredeskansen

154: Zeeoorlog

155: Tulpenhandel

156: Amsterdam-1

157: Amsterdam-2

158: Vrede van Munster 1

159: Vrede van Munster 2

160: Willem II 1

161: Willem II 2

162: Jacob Cats

163: Vondel 1

164: Vondel 2

165: Engelse oorlogen 1

166: Engelse oorlogen 2

167: Engelse oorlogen 3

168: Verdeeldheid

169: Johan de Witt

170: Johan de Witt 2

171: Johan de Witt 3

172: Johan de Witt 3

173: De marine

174: Michiel de Ruyter 1

175: Michiel de Ruyter 2

176: Tweede Engelse Oorlog 1

177: Tweede Engelse Oorlog 2

178: Het koningschap

179: Willem III 2

180: Willem III 3

181: Willem III 4

182: Triple Alliantie

183: Dover

184: Het Rampjaar

185: De moord

186: Willem III 5

187: De Dagorder

188: Slag bij Kijkduin

189: Misstanden

190: Maria II Stuart

191: Bill of Rights

192: Willem III 6

193: Achttiende eeuw

194: Johan Willem Friso

195: Spaanse Successieoorlog

196: Vrede van Utrecht

197: Wetenschap

198: De Verlichting

199: Simon van Slingelandt

200: Pruisen

201: Willem IV

202: Oostenrijk

203: Erfstadhouder

204: Pachtersoproer

205: Doelisten

206: Revolutie!

207: Willem Batavus

208: Zevenjarige Oorlog

209: Vierde Engelse Oorlog

210: Het geheime verdrag

211: Pamfletten

212: Willem V

213: De machtsgreep

214: Aan het volk

215: Aan het volk 2

216: Staatsinrichting

217: Kaat Mossel

218: Kaat Mossel 2

219: Vrijkorpsen

220: De schietpartij

221: Burgeroorlog

222: Wilhelmina

223: Het ultimatum

224: De Pruisen

225: Franse Revolutie 1

226: Franse Revolutie 2

227: Daendels 1

228: Nationale Vergadering

229: Twee staatsgrepen

230: Bestuurlijke chaos

231: Het Koninkrijk Holland

232: De Oranjes

233: De inlijving

234: Een vrolijke dag

235: Van Hogendorp

236: De terugkeer

237: De hoofdstad

238: Diplomatie

239: Inhuldiging te Brussel

240: Belgische tradities

241: Belgische autonomie

242: Maria Theresia

243: Belgische gewesten

244: Conflicten in de kerk

245: De keizer-koster

246: Belgie onafhankelijk

247: Frans Belgie

248: Hollands rekenen

249: De losmaking

250: De Tiendaagse Veldtocht

251: Het Nederlandse volkslied

252: De Brabanconne

253: De koopman-koning

254: De bevolkingsgroei

255: Nieuwe vaarwegen

256: Grote kanalen

257: De spoorwegen

258: Veghel

259: Wegen

260: De industrialisatie

261: Het kiesrecht

262: Thorbecke 1

263: Thorbecke 2

264: Thorbecke 3

265: Thorbecke 4

266: De liberalen

267: De politieke partijen

268: Dagbladen

269: Het Kinderwetje

270: Goeman Borgesius

271: De confessionelen

272: Isaac da Costa

273: Groen van Prinsterer

274: Abraham Kuyper

275: Herman Schaepman

276: De Nederlandse schoolstrijd

277: De Belgische schoolstrijd

278: De socialisten

279: De arbeidersbeweging

280: Domela Nieuwenhuis

281: Het Palingoproer

282: Spoorwegstaking 1903

283: Kolonialisme

284: Het Preangerstelsel

285: Koloniale stelsels

286: Koloniale opbrengsten

287: Koloniale oorlogen

288: Het koloniale debat

289: De Atjeh-oorlogen 1

290: De Atjeh-oorlogen 2

291: Indonesie onafhankelijk 1

292: Indonesie onafhankelijk 2

293: De Boerenoorlogen

294: Suriname

295: De Nederlandse Antillen

296: Belgisch Congo

297: De Eerste Wereldoorlog

298: De invasie in Belgie

299: De bezetting van Belgie

300: Het Nationaal Comite

301: Belgische vluchtelingen

302: De Nederlandse neutraliteit

303: Aletta Jacobs

304: Troelstra's vergissing

305: De Nederlandse neutraliteit 2

306: Nederlandse politiek 1914-18

307: Colijn-1

308: Muiterij op De Zeven Provincien

309: De Grote Depressie

310: Huwelijk Juliana

311: Interbellum Belgie

312: Belgische kunst

313: Kunst in Nederland

314: Mein Kampf

315: De Geer

316: Colijn 2

317: De bezetting

318: De invasie in Belgie

319: De invasie in Nederland

320: Het bombardement op Rotterdam

321: Tweede Wereldoorlog - overzicht

322: Duits bestuur en NSB

323: Collaboratie en verzet

324: De Jodenvervolging

325: De winter van 1944

326: Oorlog in Nederlands-Indie

327: Onafhankelijkheid Indonesie

328: Vernieuwingen

329: Radio en tv

330: Politiek in Belgie

331: Politiek in Nederland

332: Het water

333: Verstedelijking

334: Defensie

335: De jeugd

336: Milieu

337: Vrouwenrechten

338: De Molukkers

339: Welvaart en welzijn

340: Immigratie

341: Overzicht 1

342: Overzicht 2 - Staatsvorming

343: Overzicht 3 - Dorestad

344: Overzicht 4 - Investituurstrijd

345: Overzicht 5 - Vlaanderen en Holland

346: Overzicht 6 - Godsdienstkwesties

347: Overzicht 7 - De mislukte staat

348: Overzicht 8 - Verschillen noord-zuid

349: Overzicht 9 - Fascisme, nazisme, collaboratie

350: Overzicht 10 - Nationale trots